ตำแหน่ง

การศึกษา

 • ศศ.บ. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Hospitality and Tourism), University of Wisconsin-Stout, U.S.A.
 • Ph.D. (Hospitality Management), University of Queensland, Australia
 • Cert.in Opera Property Management System, Micros-Fidelio Thailand Co,Ltd.

สถานที่ติดต่อ

 • อาคาร 6 ชั้น 10มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 609, 766
 • โทรสาร: 02 954 7354
 • E-mail address:k.campiranon@gmail.com

ผลงานทางวิชาการ

 • CAMPIRANON, K. & ARCODIA, C. (2007) Market Segmentation in Time of Crisis: A Case Study of the MICE Sector in Thailand. Journal of Travel and Tourism Marketing (Safety and Security in Tourism: Recovery Marketing after Crises).
 • SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005b) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. ASAIHL-Thailand Journal, 8, 165-176.
 • CAMPIRANON, K. & SCOTT, N. (2007) Factors Influencing Crisis Management in Tourism Destinations. IN LAWS, E., PRIDEAUX, B. & CHON, K. (Eds.) Crisis Management in Tourism. Wallingford, Oxford, CAB International.
 • CAMPIRANON, K. (2007) An Analysis of Crisis Management in the MICE Sector: the WTO Approach. IN MCDONNELL, I., GRABOWSKI, S. & MARCH, R. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Manly, Australia, University of Technology - Sydney.
 • CAMPIRANON, K. (2006) Chaos Theory as an Approach to Understand MICE in Time of Crisis. IN HALL, M. (Ed.) ATLAS Asia-Pacific Conference 2006: Tourism After Oil. Dunedin, New Zealand, University of Otago, New Zealand.
 • CAMPIRANON, K. (2006) Understanding Crisis Vulnerability of the MICE Sector: A Case Study of Thailand. IN ARCODIA, C., WHITFORD, M. & DICKSON, C. (Eds.) Global Events Congress. Brisbane, Australia, The University of Queensland.
 • CAMPIRANON, K. (2005) Cultural Differences on Crisis Management in the MICE Sector. IN TREMBLAY, P. & BOYLE, A. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Alice Springs, Australia, Charles Darwin University.
 • CAMPIRANON, K. (2005) Managing Reputation in Event Planning Companies. IN JOHN, A. (Ed.) The Third International Event Management Research Conference. Sydney, Australia, University of Technology Sydney.
 • SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. The 15th Inter-University Conference. Bangkok, Thailand, Sukhothai Thammathirath Open University and ASAIHL Thailand.

ประวัติการทำงาน

 • Management Trainee Hilton International Bangkok
 • Graduate Assistant University of Wisconsin – Stout
 • Front Desk Agent Double Tree Hotel, MN, USA.
 • Computer Lab Assistant University of Wisconsin – Stout