ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 609 (ผอ.หลักสูตร)  609 / 237 (เลขานุการหลักสูตร) 570 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
http://www.dpu.ac.th/graduate/tm
Email : aswin.sal@dpu.ac.th (ผอ.หลักสูตร)
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการและดูแลนักศึกษาทุกท่าน