บุคลากร

นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
เบอร์ติดต่อ 569

นางสาวกุลลดา กำภู ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ 592

นางสาวจินต์สุฑา บุญมาก
เจ้าหน้าที่งานวิทยานิพนธ์
เบอร์ติดต่อ 583

นายณัฐวัสส์ พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ 138