นักศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยระบบ "SLCM"

เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจะต้องมี Programs 4 ตัว  ดังนี้

 
ปฎิทินและกิจกรรม
  • ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
    - ปริญญาตรี
    - ปริญญาโท

 

แจ้งเรื่องการใช้ Application Package

      โดยทั่วไปในการใช้ Application Package (Application ที่เป็นมาตรฐานสำเร็จรูป)จะมีการแนะนำให้ผู้ใช้ ได้ใช้โปรแกรมแวดล้อมอื่นๆ ที่มีเสถียรภาพแล้ว ดังนั้น SAP จึงได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ใช้ Internet Explorer 7 (IE7) ส่วน Internet Explorer 8 (IE8) นั้น เพิ่งถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ โดยทาง SAP กำลังดำเนินการทดสอบอยู่ ทั้งนี้ เมื่อ IE8 ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับทราบต่อไป

      จากผลการทดสอบ พบว่า การใช้งาน Portal ของระบบ SAP สามารถทำงานกับ Microsoft Internet Explorer 8 ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ระบบจะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีกับ Microsoft Internet Explorer 7

SAP Thailnad Ltd. 17/06/2009

 

บริการด้าน IT