ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 1/2555

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา  09.30-15.30 น.  ห้องสาขานิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

โดยแยกเวลาสัมภาษณ์เป็นช่วงเช้าและบ่าย ดังนี้

เวลา 09.30-12.00 น. สัมภาษณ์ทุนประเภททุนศิษย์เก่า ทุนเรียนดี และทุนข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ และเอกชน (เฉพาะลำดับที่ 1-10)

เวลา 13.00-15.30 น. สัมภาษณ์ทุนข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ และเอกชน  ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป

โดยเรียกสัมภาษณ์ตามลำดับเลขทะเบียน รายชื่อแนบท้ายประกาศต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายชื่อ  http://www.dpu.ac.th/upload/llm/news/file/tun%201-55.pdf

 

หมายเหตุ รายชื่อนี้ประกาศ  ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ผู้ไม่ขึ้นทะเบียนรายงานตัว จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2954 7300 ต่อ 574

รายการข่าวทั้งหมด