โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสิงค์โปร์

การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เป็นการศึกษานอกสถานที่ครั้งแรกของการเรียน DBA ซึ่งมีการจัดโครงการขึ้นโดยความตั้งใจของอาจารย์ ดร.จันทร์พา ทัดภูธร เพื่อให้นักศึกษา DBA ได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มีแต่ในตำราเรียน ความสนุกสนานต่าง ๆ จากการทำกิจกรรมร่วมกัน และที่สำคัญมากไปกว่าสิ่งอื่นใด คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการเรียน DBA ของพวกเรา

 

ดูภาพกิจกรรมนักศึกษา

รายการข่าวทั้งหมด