นักศึกษากู้ยืม กยศ / กรอ ที่ต้องจ่ายส่วนต่าง ของ เทอม 2/61 อ่านประกาศตามนี้เลยค่ะ