นักศึกษาทุนกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ปฐมนิเทศ หรือ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โปรดทำรายงานการประชุม ส่งที่ฝ่ายทุนการศึกษา ด่วน

ดูรายชื่อ นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ปี 61 >> /fund/upload/content/files/61_uncome_Orientation.pdf

ดูต้นฉบับรายงานปฐมนิเทศ ปี 61 >> /fund/upload/content/files/61_Orientation_Report.pdf

 

ดูรายชื่อ นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ปี 61 >> /fund/upload/content/files/61_uncome_postTraining.pdf

ดูต้นฉบับรายงานปัจฉิมนิเทศ ปี 61 >> /fund/upload/content/files/61_postTraining_Report.pdf

 

หมายเหตุ ในการทำรายงาน ปฐมนิเทศ (เฉพาะ นศ. เข้าใหม่ ปี2561) หรือ ปัจฉิมนิเทศ (เฉพาะ นศ. ที่จะจบการศึกษาในปี 2561)

ให้นักศึกษาลอกข้อความในต้นฉบับทั้งหมด ใส่กระดาษรายงาน โดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง  แล้วเขียนชื่อ-นามสกุล บนหน้าปก รวมถึง เย็บลวดให้เรียบร้อย (ทั้งนี้ ปกกระดาษอาจเป็นกระดาษรายงานก็ได้)

นัดส่ง รายงาน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  

หากไม่ส่ง จะถูกตัดสิทธิ์การกู้ในเทอม ที่ 2 / 61