เอกสารกู้ต่อ (กยศ. กรอ.) ปีการศึกษา 2561 (สำหรับ นักศึกษา ปัจจุบัน)

แบบขอกู้สำหรับนักศึกษา กู้ต่อ ปี 2561 

นักศึกษาเก่า กู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  ส่งเอกสารได้ ที่ฝ่ายทุนฯ อาคารอธิการบดี ชั้น 3

( กรุณาคลิ๊กที่ ข้อความด้านล่างเพื่อ Download เอกสาร ตามประเภทของผู้กู้ฯ ค่ะ )

  คลิ๊ก> กยศ.

  คลิ๊ก> กรอ. 

  หมายเหตุ แบบคำขอกู้ยืมเงิน ของ กรอ. ใช้ แบบฟอร์ม กยศ 101 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเดียวกับ กยศ. ค่ะ

.................................................................................................

คลิ๊ก >>  ใบแจ้งความจำนงลงรายวิชา  (สำหรับนักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ จบ ปวส. เรียนต่อหลักสูตรเทียบโอน  

      หรือ กู้ไม่ครบครั้ง หรือ นักศึกษาที่ต้องกู้เกินหลักสูตร เฉพาะ กยศ. )