กรอ.และกยศ.นักศึกษาเข้าใหม่ปี 60 ชั้นปีที่ 1 ทำสัญญาได้แล้วจ้า!!