นักศึกษา(เก่า)ปี 2 ขึ้นไป ที่ส่งเอกสารกู้ปี 60 แล้ว ติดต่อฝ่ายทุนฯ ตึก 10 ชั้น 2 ตามวันดังต่อไปนี้