นักศึกษาเก่ายื่นขอกู้ใน www.Studentloan.or.th ด่วนที่สุด

นักศึกษาเก่าที่ยื่นแบบคำขอกู้ให้กับฝ่ายทุนการศึกษาแล้ว

แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ใน www.Studentloan.or.th

ขอให้ยื่นกู้ฯภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 นี้

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นกู้ฯแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

เพราะถ้าข้อมูลผิดไม่สามารถดำเนินการได้

***หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การกู้กยศ.ประจำปีการศึกษา2554***

รายการข่าวทั้งหมด