นักศึกษาเข้าใหม่

                 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขอรหัสผ่านกยศ.และ กรอ.

 

  การ Reset รหัสผ่าน

 

 

 

  ขั้นตอนการยื่นกู้ กยศ.
    (ยื่นกู้ได้แล้วจ้า)

 

 

 

  ขั้นตอนการยื่นกู้ กรอ.
   (รอดูประกาศเร็วๆนี้)

 

 

 

 

 

 

                     
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกู้
     
 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกู้