หน้าแรก > ผลงานนักศึกษา > โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ขนมไทยโกอินเตอร์” (Creative Design Contest 2010)

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ขนมไทยโกอินเตอร์” (Creative Design Contest 2010)

ชื่อ-สกุล : นายสุธี ศรีชัย
             น.ส.สุนทรี สิงหกุล
             น.ส.จิรภา วงศ์เจริญ
             น.ส.นิตยา นนทะภา
             นายธนวัฒน์ น้อมในธรรม
ผลการประกวด : รางวัลชมเชย อันดับที่ 2
หน่วยงานที่จัดประกวด : กรมส่งเสริมการส่งออก (DIP)