โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานนิทรรศการประวัติศาสตร์แฟชั่นLouis Vitton :Time Capsule

วันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานนิทรรศการประวัติศาสตร์แฟชั่นLouis Vitton :Time Capsule  สง่า งดงาม ตามกาลเวลา

#fbdpu #dpu #timecapsule #LV #Louisvitton #siamparagon