โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผลงาน พิชญา วงศ์ศิริ 1ใน10 คนสุดท้าย จากการประกวด creative Textile Awards 2017

ผลงาน “DISGUISE” โดย พิชญา วงศ์ศิริ จาก #fbdpu ในL'officiel Thailand , September 2017
ผลงาน1ใน10คนสุดท้าย จากการประกวด creative Textile Awards 2017 ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการพรางตัวของปลาหมึกที่มีต่อสภาพเเวดล้อมอันโหดร้ายภายนอก การเตือนภัยและการเอาตัวรอด มาประยุกต์ให้เข้ากับเสื้อผ้าที่เป็น beach wear ซึ่งสามารถเตือนผู้สวมใส่ได้ว่าอยู่ในช่วงที่มีแดดร้อนเกินไป
เทคนิคพิเศษ : การใช้พิกเมนท์สีล่องหน (ผ้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ)

ภาพ :
https://www.facebook.com/silpakam.dpu/