โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

แลโลกศิลปะ : พระบรมสาทิสลักษณ์จากตัวอักษรและลายเส้นดินสอ ของ ผศ.สิริทัต เตชะพะโลกุล

 

https://youtu.be/iikRXQy-5Oc

12 พ.ย.2559

ไทยบันเทิง ThaiPBS

แลโลกศิลปะ : พระบรมสาทิสลักษณ์จากตัวอักษรและลายเส้นดินสอ ของ ผศ.สิริทัต เตชะพะโลกุล

หลากถ้อยคำ "ทรงพระเจริญ" "พลังแผ่นดิน" ถูกเขียนซ้ำนับครั้งไม่ถ้วน ประกอบรวมเป็นศิลปะของอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ดีกรีเหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติปีล่าสุด(2559) ผู้หวนคืนวงการศิลปะเพราะแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9

“เคยหันหลังให้กับการทำงานศิลปะเมื่อสิบปีก่อน เพราะคืดว่าทำเมื่อไรก็ได้ แต่เพราะเกิดบนแผ่นดินนี้ จึงอยากทำให้แผ่นดินที่รักนี้ สักครั้งหนึ่งในชีวิต ก็เพียงพอแล้ว”

ผศ.สิริทัต เตชะพะโลกุล  อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์