โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ไทยผสานจีนผสม จึงกลมกลืน โครงการประกวดภาพถ่าย ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม

เรื่อง ไทยผสานจีนผสม จึงกลมกลืน