โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับน้องใหม่ปี1 ไปทัศนศึกษาชมศูนย์การออกแบบThailand Creative and Design Center

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับน้องใหม่ปี1 ไปทัศนศึกษาชมศูนย์การออกแบบThailand Creative and Design Center หรือ TCDC น้องใหม่ศิลปกรรมจะได้ความรู้พร้อมความสนุกสนานกับการชมศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบนี้ครับ #Dek62 #Silpakum DPU# TCDC