โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวาดสีน้ำท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ Watercolor Therapy..

ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวาดสีน้ำท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ Watercolor Therapy..
ขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามรูปโพส์เตอร์ด้านล่างนี้..