โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

เปิดเรียนวิชาเลือกเสรีใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2560 นี้ FB363 ผู้ประกอบการแฟชั่น "เรียนจริง ทำจริง ลงพื้นที่ตลาดแฟชั่นจริง"

รายวิชาเลือกเสรีใหม่ ล่าสุด 3/2018
FB363 ผู้ประกอบการแฟชั่น
เรียนจริง ทำจริง ลงพื้นที่ตลาดแฟชั่นจริง พร้อมโอกาสในการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าและต่อยอดแนวความคิดสู่แนวทางการทำธุรกิจจริงด้วยการนำเดินตลาดแฟชั่นจริง เลือกชมและ**มีโอกาสช้อปสินค้าในตลาดวัตถุดิบระดับโลก กวางโจว ประเทศจีน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรติดต่อภายใน 680 หรือ 770 
หรืออาจารย์กมลศิริ 0869002169

(**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเมื่อได้จำนวนครบตามกำหนด)