โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมถ่ายทอดผลงานการออกแบบเสื้อยืด " T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด " Art in Digital Life " ทุกรางวัลจะได้รับบัตรกำนัล คอร์สอบรมทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เป็นมูลค่ารวม จำนวน 50,000 บาท

 

ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมถ่ายทอดผลงานการออกแบบเสื้อยืด
          "
T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด " Art in Digital Life "

 

ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมถ่ายทอดผลงานการออกแบบเสื้อยืด " T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด " Art in Digital Life "

 

คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. รวมทีมกับเพื่อน ทีมละ 2 คน  
3. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้ความความสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสินค้าจริงที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพานิชย์ได้

2. สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมทางการออกแบบและการพิมพ์

 

กติกาในการออกเเบบรอบเเรก

 1. ออกเเบบเสื้อยืดภายใต้คอนเซปต์ " Art in Digital Life "  
 2. ทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบแรก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้า เทคนิคการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาผลงานเข้าสู่รอบต่อไป
 3. กำหนดชื่อผลงาน เเละอธิบายเเนวคิดในการออกเเบบไม่เกิน 1 หน้า A4 รวมทั้งใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เเละอีเมล ลงในผลงานให้ชัดเจน
 4. เขียนใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
 5. ไม่จำกัดเทคนิคในการออกเเบบ
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับ ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัล เเละไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ห้ามลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
 7. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 8. ตลอดระยะเวลาของโครงการ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งด้วยอีเมลมาที่ finearts.admin@dpu.ac.th เป็นไฟล์นามสกุล jpg, pdfหรือ png เท่านั้น
 • ส่งผลงานด้วยตัวเองโดยต้องมีข้อมูลของผู้ส่งผลงานครบถ้วน ที่อาคาร 12 ชั้น 4  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(สำหรับการส่งผลงานด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 – 2 มี.ค. 2561

 

เกณฑ์การตัดสินรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ตรงตามแนวความคิด " Art in Digital Life "   25%
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 25%
 3. ความสวยงาม 25%
 4. ความเป็นไปได้ในการผลิต 25%

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กติกาการออกเเบบในรอบที่สอง

 1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ต้องมาเวิร์กช็อปและพรีเซนต์เเนวคิดคอนเซปต์ต่อคณะกรรมการและเข้ากิจกรรมอบรมเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้า เทคนิคการผลิตและการจัดจำหน่าย  ภายใน วันที่ 22 มี.ค. 61
 2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ต้องกลับไปพัฒนาผลงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าและนำสินค้า ออกจำหน่ายจริง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 ถึง1 เม.ษ. 61  โดยจะได้รับเงินทุนเพื่อผลิตสินค้าจริง
 3. ทีมที่เข้ารอบต้องเขียนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้า เทคนิคการผลิตและการจัดจำหน่าย  แผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อเป็นส่วนของการตัดสิน
 4. ผลงานของทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และคอร์สอบรมทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

และทุกรางวัลจะได้รับบัตรกำนัล คอร์สอบรมทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เป็นมูลค่ารวม จำนวน 12,400 บาท

 

เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย

 1. ตรงตามแนวความคิด " Art in Digital Life "   25%
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 25%
 3. ตรงตามกลยุทธ์ที่กำหนด  25%
 4. ความเป็นไปได้ในการผลิต 25%

 

คณะกรรมการ

 • คณาจารย์จากภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 4 ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์จำนวน  2 ท่าน

 

กำหนดการโครงการ

 • 1 ก.พ. 61  – 2 มี.ค.61          เปิดและปิดรับผลงาน
 • 5 มี.ค.61                           ประกาศผลผู้คัดเลือก
 • 22 มี.ค.61                         เข้ากิจกรรมอบรมเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้า
                                  เทคนิคการผลิตและการจัดจำหน่าย 
 • 22– 28 มี.ค. 61                   พัฒนาผลงาน ผลิตผลงาน และจำหน่ายสินค้า ในงาน
                                            FA     POP UP SHOP AT CENTRAL WESTGATE
 • 31มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61          นำเสนอผลงานเพื่อจำหน่าย ประกาศผล เเละมอบรางวัล

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์กมลวรรณ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0897852088

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่..