โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ตารางโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2560

ตารางโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2560

** สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมสามารถสมัครตามหัวข้อในตารางได้เลยค่ะ..

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ก.พ.

หมายเหตุ: รายวิชาที่อบรมของวันอังคารจะตรงกับวันเสาร์ และรายวิชาที่อบรมวันพฤหัสจะตรงกับวันอาทิตย์ *ท่านสามารถเข้าอบรมชดเชยได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

24 ก.พ. 60

25 ก.พ. 60

(เช้า)เปิดโครงการ และบรรยาย ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0 :  ผอ.วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ (เรียนรวม)

(บ่าย) แชร์จากรุ่นพี่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

26 ก.พ. 60

-

27 ก.พ. 60

28 ก.พ. 60

(เช้า) “รู้ทันอุตฯแฟชั่น 4.0
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

(บ่าย)เทรนด์โลกและพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0” 
: ผศ.ดร.ภิญญา ศิลาย้อย เยอร์เกนเซน 

1 มี.ค.60

2 มี.ค.60

(เช้า) “กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0”  :คุณเติ้ลและคุณโตโต้ จาก Aristotle Bag

(บ่าย) INNOVATION
: ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา

3 มี.ค.60

4 มี.ค.60

(เช้า) “รู้ทันอุตฯแฟชั่น  4.0
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

(บ่าย)เทรนด์โลกและพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0” 
:  ผศ.ดร.ภิญญา ศิลาย้อย เยอร์เกนเซน 

5 มี.ค.60

(เช้า) “กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0”
: คุณเติ้ลและคุณโตโต้ จาก Aristotle Bag

(บ่าย) INNOVATION
: ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา

6 มี.ค.60

7 มี.ค.60

(เช้า) (บ่าย)  Branding 4.0” 

: คุณไกรวิน  วัตนรัตน์ และทีม

 

8 มี.ค.60

9 มี.ค.60

(เช้า) “สร้างโจทย์แนวคิดทางแฟชั่น”

:  อ.ชนกนันท์ มุกดาพงศธร

(บ่าย) Successful Startup tips”
:  โค้ชน้ำใส คุณณภัค ภัคคิโรจน์

10 มี.ค.60

11 มี.ค.60

(เช้า) (บ่าย)  Branding 4.0” 
: คุณไกรวิน  วัตนรัตน์ และทีม

 

12 มี.ค.60

(เช้า) สร้างโจทย์แนวคิดทางแฟชั่น”:  อ.ชนกนันท์ มุกดาพงศธร

(บ่าย) Successful Startup tips”
:  โค้ชน้ำใส คุณณภัค ภัคคิโรจน์

13 มี.ค.60

14 มี.ค.60

(เช้า) INNODESIGN and PRODUCT DEVELOPMENT for Startup 4.0”
: คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว

(บ่าย) “2 C for Fashion Start up  (Cooperate Identity and Creative Packaging)”  
:  คุณจุฑาทิพย์ เกตุเทพา จาก Publicis One

15 มี.ค.60

16 มี.ค.60

(เช้า) “บริหารเงินดีมีกำไรแน่นอน”
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

(บ่าย) “กำหนดราคาขายอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค”
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

17 มี.ค.60

18 มี.ค.60

(เช้า) INNODESIGN and PRODUCT DEVELOPMENT for Startup 4.0”
: คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

(บ่าย) “2 C for Fashion Start up  (Cooperate Identity and Creative Packaging)”
: อ.ณัฐวดี ศรีคชา

19 มี.ค.60

(เช้า) “บริหารเงินดีมีกำไรแน่นอน”
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

(บ่าย) “กำหนดราคาขายอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค”
:  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

20 มี.ค.60

21 มี.ค.60

“กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0”
(เช้า) เจ้าของแบรนด์ Zoe Scarf

(บ่าย) “เชิงรุก บุกจีน”
:

22 มี.ค.60

23 มี.ค.60

(เช้า)กราฟฟิคกับธุรกิจSmes”
:  อ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

(บ่าย) “การจัดร้านแบบSmes”
: อ.สืบสาย แสงวชิระภิบาล

24 มี.ค.60

25 มี.ค.60

(เช้า) กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0
:
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

(บ่าย) "เชิงรุก บุกจีน"
: คุณอรอุมา กุลนาค

26 มี.ค.60

(เช้า)กราฟฟิคกับธุรกิจSmes”
:  อ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

(บ่าย) “การจัดร้านแบบSmes”
: อ.สืบสาย แสงวชิระภิบาล

27 มี.ค.60

28 มี.ค.60

(เช้า) “โลจิสติกส์อุตสาหกรรมแฟชั่น”
:  ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์

(บ่าย) “ออกร้านอย่างไรให้ได้ล้าน
:  คุณสราวุธ กลิ่นสุวรรณ

29 มี.ค.60

30 มี.ค.60

(เช้า)สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

(บ่าย) “เสริมทัพธุรกิจSMEsด้วยเทคโนโลยีการเงิน
: คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ  จาก HUBVISOR Co.,LTd

31 มี.ค.60

1 เม.ย.60

(เช้า) “โลจิสติกส์อุตสาหกรรมแฟชั่น”
:  ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์

(บ่าย) “ออกร้านอย่างไรให้ได้ล้าน
:  คุณสราวุธ กลิ่นสุวรรณ

2 เม.ย.60

(เช้า)สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

(บ่าย) “เสริมทัพธุรกิจSMEsด้วยเทคโนโลยีการเงิน
: คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ  จาก HUBVISOR Co.,LTd

3 เม.ย.60

4 เม.ย.60

5 เม.ย.60

6 เม.ย.60

< ช่วงหยุดยาว วันสงกรานต์ >   3-23 เมษายน 2560

7 เม.ย.60

8 เม.ย.60

9 เม.ย.60

10 เม.ย.60

11 เม.ย.60

12 เม.ย.60

13 เม.ย.60

14 เม.ย.60

15 เม.ย.60

16 เม.ย.60

17 เม.ย.60

18 เม.ย.60

19 เม.ย.60

20 เม.ย.60

21 เม.ย.60

22 เม.ย.60

23 เม.ย.60

24 เม.ย.60

25 เม.ย.60

“โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0”   (1)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

26 เม.ย.60

27 เม.ย.60

“โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0”   (2)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

28 เม.ย.60

29 เม.ย.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (1)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

30 เม.ย.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (2)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

1 พ.ค.60

2 พ.ค.60

“โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0”   (3)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

3 พ.ค.60

4 พ.ค.60

“โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0”   (4)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

5 พ.ค.60

6 พ.ค.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (3)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

7 พ.ค.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (2)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

8 พ.ค.60

9 พ.ค.60

“โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0”   (5)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

10 พ.ค.60

11 พ.ค.60

12 พ.ค.60

13 พ.ค.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (5)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

14 พ.ค.60

โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น4.0   (4)
: คุณพอพงษ์ เอียดละออง  

15 พ.ค.60

16 พ.ค.60

17 พ.ค.60

18 พ.ค.60

19 พ.ค.60

20 พ.ค.60

21 พ.ค.60

“ประเมินแผนธุรกิจ”
: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทีมที่ปรึกษา

           

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภาควิชาฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับแนวทางหลักตาม ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเตรียมพร้อมทั้งความรู้ในการประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่น การจัดทำแผนธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง การสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างตราสินค้าแฟชั่นและการขายสินค้าออนไลน์ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแฟชั่น จึงเกิดเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม   สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2560 โดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ดำเนินการโดยหลักสูตร การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการประจำปี 2560 นี้ สนใจติดต่อได้ทาง @line : @fbdpu
หรือโทร อ.กมลศิริ 0869002169 และอ.กมลวรรณ 0897852088