โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

NEC

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น : NEC

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภาควิชาฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับแนวทางหลักตาม ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเตรียมพร้อมทั้งความรู้ในการประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่น การจัดทำแผนธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง การสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างตราสินค้าแฟชั่นและการขายสินค้าออนไลน์ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแฟชั่น จึงเกิดเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม   สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2560 โดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ดำเนินการโดยหลักสูตร การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการประจำปี 2560 นี้ สนใจติดต่อได้ทาง @line : @fbdpu
หรือโทร อ.กมลศิริ 0869002169 และอ.กมลวรรณ 0897852088

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม  

สนใจสมัครเข้าอบรม  

 

 

  

4 มีนา 2560 เช้า
การอบรม เรื่อง “รู้ทันอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0”
โดย  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย วิทยากรสุดพิเศษ ประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปีในโลกอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
สถานที่ : ห้องอบรมชั้น 3 ห้อง 12307 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 4 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. 
เนื้อหาการอบรม : 
1.    แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่น4.0 
2.    รู้ทันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยุค 4.0 และตลาดสากล
3.    กรณีศึกษาและแชร์ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ผ่านมากกว่า 30 ปี
ค่าอบรม : เพียงท่านละ 500 บาท (ค่าวิทยากร ค่าของว่างและค่าดำเนินการ)
การสมัครและสำรองที่นั่งสำหรับสัมมนา 
1.    สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและหัวข้อในการสัมมนา: อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก โทร. 0869002169  หรือ อาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข 0897852088
2.    ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่
3.    ชำระค่าสมัครอบรมและสำรองที่นั่ง โดยโอนเงินไปที่ : 
บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 
ชื่อบัญชี: อาจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น 
เลขที่บัญชี: 406-332-866-1
และนำส่งเอกสารการชำระเงินหรือใบPay-in มาที่ necbydpu@gmail.com 
 หรือภาพถ่ายโดยส่งมาที่Line: @fbdpu
โดยระบุรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อคอร์สที่อบรม 

หมายเหตุ
1.    บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2.    รับจำนวนจำกัด  เหมาะสำหรับนักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0 
3.    ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม

การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
โลโก้