โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง “รู้ทันอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0”

การอบรม เรื่อง “รู้ทันอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0”
โดย  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย วิทยากรสุดพิเศษ ประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปีในโลกอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
สถานที่ : ห้องอบรมชั้น 3 ห้อง 12307 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

วันที่ 4 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. 
เนื้อหาการอบรม : 

1. แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่น4.0 
2. รู้ทันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยุค 4.0 และตลาดสากล
3. กรณีศึกษาและแชร์ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ผ่านมากกว่า 30 ปี

*ค่าอบรม : เพียงท่านละ 500 บาท (ค่าวิทยากร ค่าของว่างและค่าดำเนินการ)

การสมัครและสำรองที่นั่งสำหรับสัมมนา 

1. สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและหัวข้อในการสัมมนา: อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก โทร. 0869002169  หรือ
อาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข 0897852088
2. ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่
3. ชำระค่าสมัครอบรมและสำรองที่นั่ง โดยโอนเงินไปที่ : 

บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 
ชื่อบัญชี: อาจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น 
เลขที่บัญชี: 406-332-866-1

และนำส่งเอกสารการชำระเงินหรือใบPay-in มาที่ necbydpu@gmail.com หรือภาพถ่ายโดยส่งมาที่ Line: @fbdpu
โดยระบุรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อคอร์สที่อบรม

หมายเหตุ

1. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. รับจำนวนจำกัด  เหมาะสำหรับนักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0 
3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม

การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
โลโก้