โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานนิทรรศการประวัติศาสตร์แฟชั่นLouis Vitton :Time Capsule

วันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานนิทรรศการประวัติศาสตร์แฟชั่นLouis Vitton :Time Capsule
สง่า งดงาม ตามกาลเวลา
#fbdpu #dpu #timecapsule #LV
#Louisvitton #siamparagon