โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

เพื่อเป็นการเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมไทย ทางอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พานศจีนจากวิทยาลัยจีนไปทัศนศึกษาที่เกาะสีชัง ชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของจุฬาฯ และไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่บนเกาะสีชัง วันที่ 16-17 กันยานี้ครับ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมไทย ทางอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พานศจีนจากวิทยาลัยจีนไปทัศนศึกษาที่เกาะสีชัง ชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของจุฬาฯ และไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่บนเกาะสีชัง วันที่ 16-17 กันยานี้ครับ