โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก กับราวิชา GD326 ถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ Creative Long Exposure Photography สวยๆ เก๋ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริงที่นี่

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก กับราวิชา GD326 ถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ Creative Long Exposure Photography สวยๆ เก๋ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริงที่นี่ ผู้สอนอาจารย์ทิยพ์ลักษณ์ โกมลวณิช