โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รางวัล Certificate of Recognition ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก Worldstar Student Awards 2014) จัดโดย The World Packaging Organization (WPO)

รางวัล Certificate of Recognition  ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก Worldstar Student Awards 2014) 
จัดโดย The World Packaging Organization (WPO)

  • นางสาววราพร หลักฐาน คนเก่งศิลปกรรม ที่ล่าสุดได้รับรางวัล World Star Packaging Awards 2014 (รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก)