โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รางวัล The winner ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (Asia star Packaging design award) จัดโดย The Asian Packaging Federation (APF) สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย

รางวัล The winner ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (Asia star Packaging design award)  จัดโดย The Asian Packaging Federation (APF) สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย

  • นายจารุพัฒน์  ทิมใจทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก