โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบดิจิตอลมีเดีย ในประเภทสื่อเชิงโต้ตอบ จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Gigabyte

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบดิจิตอลมีเดีย ในประเภทสื่อเชิงโต้ตอบ  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Gigabyte

  • นายณัฐวุฒิ  เหลืองวัฒนกุล  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นายคมเดช  อินทรครรชิต  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นายธีรฉัตร  อินถา  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก