โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

Art &Design Week 2019 ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2562

Art and Design Week ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.30- 11.00 น. ณ บริเวณใต้ตึก 7 โดยในปีนี้จะนำโดยแฟชั่นโชว์สุดพิเศษออกแบบโดยนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์และนักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่าย FVT และผลงานของนักศึกษาจากต่างประเทศรวมกว่า 30 ชุด และงาน Art and design Week ในปีนี้จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 11 - 16 มีนาคม บริเวณตึก 12 และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดย Theme หลักในปีนี้คือ Reflections of Asia in Art and Design