โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

พิธีเปิดงานวันวัฒนธรรมไทยจีนครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาจีนจากหลักสูตรศิลปกรรมของวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน CAIC ที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์..

พิธีเปิดงานวันวัฒนธรรมไทยจีนครั้งที่2 ที่อาคาร 7 ได้มีงานแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาจีนจากหลักสูตรศิลปกรรมของวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน CAIC ที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราได้จัดขึ้นโดยได้จัดทริปที่ไปเรียนการถ่ายภาพที่เกาะสีชังปลายปีที่แล้วทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนัก ศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองคณะ โดยมีผลงานทั้งสิ้น 36 ภาพ แล้วทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดกิจกรรมดีดีเหล่านี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไป