วิศวกรรมไฟฟ้า จัดงาน Meeting

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดงาน Meeting พบปะนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมอาจารย์ทุกท่านขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยมี ดร.มณฑล นาวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาโดยอาจารย์ทุกท่านจากภาควิชา อาจารย์แต่ละท่านได่ออกมางเล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือของผู้อื่น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาในการตั้งใจเรียน นอกจากนี้อาจารย์แต่ละท่านให้ ได้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกคน เกี่ยวกับเรื่องเรียน และเรื่องต่างๆ รวมถึงมีการนัดติว เตรียมเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการสอบอีกด้วย หลังจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารว่างกัน สร้างสัมพันธ์พี่น้อง ชาววิศวกรรมไฟฟ้าและคณาจารย์ทุกท่าน บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นอย่างมาก