วิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ บิทิชิโน จัอบรม เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ บริษัท bticino (บิทิชีโน) ประเทศไทย จัดอบรม เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเดินสายไฟฟ้า ต่อสายไฟฟ้า และตู้ MDB โดยมี นายภูริพันธ์ เพิ่มพานิช Sale engineer ของ บริษัท บิทิชีโน ประเทศไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษาจากวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าฟังอบรมกว่า 20 คน ทำให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม พร้อมมีการถามคำถามแก้ข้อสงสัยกันตลอดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาที่เข้าอบรมเป็นอย่างมาก