น้องเอ็นดู (En-Du) Mascot สุดน่ารักจากคณะวิศวะฯ

                 

        

                     ก่อนหน้านี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดการแข่งขันประกวดออกแบบตัวการ์ตูน Mascot ให้กับทางคณะฯ และได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะเลิศการออกแบบคือ นายหัชพฤฒิ จังธนสมบัติ ซึ่งหลังจากนั้น ทางคณะวิศวะฯได้จัดทำ Mascot ตัวดังกล่าวขึ้น โดยมีการดัดแปลงจากแบบต้นฉบับเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม จนตอนนี้สำเร็จออกมาเป็นตัว Mascot เรียบร้อย โดย Mascot ตัวนี้มีชื่อว่า น้องเอ็นดู (EnDu) ซึ่งที่มาคือ En = เอ็น ย่อมาจาก Engineering หรือ วิศวกร Du = ดู ย่อมาจาก Dhurakijpundit หรือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จนกลายมาเป็นชื่อน้องเอ็นดู ยังไงก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับน้องเอ็นของทางคณะวิศวะฯ เราด้วยนะ