กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาควิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ และบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทางวิศวกรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโครงการอบรม "พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด" ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญหรือสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิง Creative โดยเน้นการต่อยอดนวัตกรรม พร้อมปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยงานนี้มีการอบรมกันถึง 5 วัน เรียกได้ว่าได้รับความรู้ และไอเดียใหม่ๆกันไปมากมาย พร้อมกันนี้ยังมีการทำ WorkShop กันจริง มีการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือกลุ่มผู้บริโภคจริง เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการได้ลองลงมือทำกันจริง ไม่ใช่แค่มาเพื่อฟังอย่างเดียว หวังว่าทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ แนวทาง หรือไอเดียใหม่กันไปไม่มากก็น้อย ทางทีมงานผู้จัดขอขอบคุณ และขออภัยในความผิดพลาดต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วย