ประชุมบุคลากร มธบ. ครั้งแรกภายใต้การบริหารของอธิการบดีคนใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรทุกท่านของ มธบ. ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้การบริหารของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีคนใหม่ของ มธบ. พร้อมมีการแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานต่อจากนี้ไป โดยหนึ่งในทีมผู้บริหารนั้นมี ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการดีฝ่ายวิชาการอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความปิติยินดีและความอบอุ่น ของบุคลากรชาว มธบ. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีคนใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วย