ศิษย์เก่า

 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการปีการศึกษา 2552

 

ชื่อ : นางสาวนิภาวรรณ ส่องแสง

ตำแหน่ง : Engineer / Production Control Department

ชื่อบริษัท : CITIZEN MACHINERY ASIA CO.,LTD.

ชื่อ : นายประวิทย์ ระดิ่งหิน

ตำแหน่ง : Indrustrial Engineer

ชื่อบริษัท : Thai Grament export Co.Ltd.

ชื่อ : นางสาวภาณุรัตน์ มากทวี

ตำแหน่ง : Engineer / Quality Assurance Department

ชื่อบริษัท : Fujitsu ten Co.Ltd

ชื่อ : นางสาววิริยา โป้ยสกุล

ตำแหน่ง : -

ชื่อบริษัท : -

ชื่อ : นายพนามงคลเอง

ตำแหน่ง : Supervisor

ชื่อบริษัท : บริษัท เพชรบุรีล้ำยุค จำกัด

 

ชื่อ :นายไกรศักดิ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : Engineer / Production Engineering Department

ชื่อบริษัท : Thai koito co.,ltd.

 

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการปีการศึกษา 2553

 

นางสาวมุทิตา เทวะดา
ตำแหน่งงาน QC Staff
รายได้ 16xxx
ชื่อบริษัท Ashimori Thailand Co.Ltd
ประเภท ทำชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ประเภท Saftybelt&Airbag

นายวันชัย กาญนาวรกุล
ตำแหน่งงาน QA Engineer
รายได้ 17xxx
ชื่อบริษัท Nichilin Thailand Co.Ltd
ประเภท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายธีรศักดิ์ ชำนาญจันทร์
ตำแหน่งงาน PD Engineer
รายได้ 17xxx
ชื่อบริษัท Thai Suzuki Motor Co.Ltd
ประเภท ประกอบรถมอเตอร์ไซด์

นายฐาปกรณ์ แหยมนาค
ตำแหน่งงาน Project Engineer
รายได้ 14xxx
ชื่อบริษัท Practium Thailand Co.Ltd
ประเภท ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุกชนิด

      -

นางสาวภรณ์นิภา แก้วกสิกิจ
ตำแหน่งงาน QC Engineer
รายได้ 16xxx
ชื่อบริษัท Ashimori Thailand Co.Ltd
ประเภท ทำชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ประเภท Saftybelt&Airbag

         -

นางสาวอนิสา เปรมพรหม
ตำแหน่งงาน Engineer Telecom
รายได้ 14xxx
ชื่อบริษัท Nesic Thailand Co.Ltd
ประเภท Communication

         -  นายศรายุธ ติ้มขลิบ
ตำแหน่งงาน ผช.กองพัฒนาที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์
รายได้ 10xxx
ชื่อบริษัท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประเภท ควบคุมเอกสารและสำรวจพื้นที่ของทางด่วน
         - นายสุรศักดิ์ ชัยทัศ
ตำแหน่งงาน QC Engineer
รายได้ 13xxx
ชื่อบริษัท Practium Thailand Co.Ltd
ประเภท ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุกชนิด
         - นายพัทรพงศ์ ศรีไทย
ตำแหน่งงาน Enginner
รายได้ 14xxx
ชื่อบริษัท แมนดารินโคลธิ่ง จำกัด
ประเภท ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

    

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

    NEXT>>