ผลงานนักศึกษา

"การประดิษฐ์หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังพักน้ำประปาขนาดใหญ่" ปี 2554

         

       ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

       นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่เข้าร่วม

       1. นายกฤษณะพงษ์ แซ่โง้ว
       2. นายสุปรีชา เหมยเป็ง

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ "ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551"

         

      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

       ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

       นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่เข้าร่วม

       1. นายธีรพล โอจริยภูมิ
       2. นายยุทธนา สาระกุล
       3. นายอฐิลักษณ์ เตียวติ

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ "เอบียู โรบอท คอนเทสต์ 2008"

         

      ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม

       ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

       นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่เข้าร่วม

       1. นายธีรพล โอจริยภูมิ
       2. นายยุทธนา สาระกุล
       3. นายอฐิลักษณ์ เตียวติ