ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ Training Course, Power system phenomena via PSCAD x4

 

               ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ Training Course, Power system phenomena via PSCAD x4วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม PSCAD  ซึ่งเป็นเครื่องมือทางซอฟแวร์ที่ใช้จำลองปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ใช้วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังได้ทั้งในสภาวะทรานเซี้ยนต์และสภาวะอยู่ตัว และ PSCAD เป็นโปรแกรมที่คำนวณได้รวดเร็ว ถูกต้องและใช้งานง่าย จึงสามารถเพิ่มความสามารถของวิศวกรในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการบรรยาย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

Power System Overvoltages

Power System Phenomena Simulated by EMTP

 Introduction PSCAD/EMTDC Modeling

Fundamentals of PSCAD

 (fundamental component, ac source, CB, line, meter, graph )

Simple Case

(Use of control arrays, slider, switch, button, and dial, multiple run)

วันพฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2556

Simple system with ac sources, transformer, transmission lines, load

Simple Case  (sequence order, simplex method, arithmetic function )

Simple Case  (switching, effect of transmission line)

Simple Case  (lightning overvoltages, travelling wave)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

Transmission Line and Cable, Arrester

Switching Overvoltages

Case Study : Line EnergizationOvervoltage with Multiple  Run Analysis      

Case Study : Power System Faults

Case Study : Capacitor Bank Switching

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรไฟฟ้า อาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระยะเวลาในการจัดอบรม

จำนวน 3 วัน

 วันที่จัดโครงการ

วันที่  8 -10 พฤษภาคม 2556

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

หลังวันที่ 10 เมษายน 2556

บุคคลทั่วไป                             5,500 บาทต่อคน บุคคลทั่วไป                               6,000 บาทต่อคน
อาจารย์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4,900 บาทต่อคน อาจารย์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    5,500 บาทต่อคน
นักศึกษา                                 3,600 บาทต่อคน นักศึกษา                                   4,000 บาทต่อคน

สถานที่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210

ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ Email : nit.pes@dpu.ac.th

Tel: 02-954-7300 ต่อ 499 หรือ 585  โทรสาร 02-954-7356

 คุณกตัญญชลี วัลไพรจิตร Email : katanchalee.val@dpu.ac.th

Tel: 02-954-7300 ต่อ 551 โทรสาร 02-580-0056

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

รายการข่าวทั้งหมด