ข่าวดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะ

ข่าวดีๆๆสำหรับวันนี้นะคะ ผอ.หลักสูตร ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในกระบวนการ โดยใช้หลักการศึกษาวิธีการทำงาน กับ บริษัท สยามแม็คโคร