ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (List of graduates 2017) update 16/5/2561

คลิก >> ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(Cilck)   

 

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้

โดยสามารถยื่นขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี 2 ชั้น 2

โดยกรอก แบบฟอร์มขอเอกสารทางการศึกษา (ท.09) พร้อมรูปถ่ายชุดครุยสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 200 บาท

 

เวลาทำการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

อังคาร - ศุกร์ 08.30 - 18.00

เสาร์ และ จันทร์ 08.30 - 16.30

// อาทิตย์หยุดทำการ //