แผนกสนับสนุนและจัดการสารสนเทศทางการศึกษา

งานบริการทุกระดับการศึกษา เคาน์เตอร์ 10-11

งานลงทะเบียนทุกประเภท

 


ตำแหน่งหัวหน้าแผนก
E-mail : woranuch.kae@dpu.ac.th 
ext. 817

 


เจ้าหน้าที่
E-mail : wilai.cjj@dpu.ac.th
ext. 823,177

 


เจ้าหน้าที่
E- Mail : prttana.wan@dpu.ac.th
ext. 348, 177

 


เจ้าหน้าที่
E-Mail : parichat.cha@dpu.ac.th
ext. 348 

สถิติเข้าชม Website

website counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)