ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้
โดยสามารถยื่นขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี 2 ชั้น 2
โดยกรอก แบบฟอร์มขอเอกสารทางการศึกษา (ท.09) พร้อมรูปถ่ายชุดครุยสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 200 บาท

เวลาทำการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

อังคาร - ศุกร์ 08.30 - 18.00

เสาร์ และ จันทร์ 08.30 - 16.30

// อาทิตย์หยุดทำการ //

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ >> AmazingCounters.com

(ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561)