แผนกระเบียนการศึกษา

งานบริการระดับปริญญาตรี เคาน์เตอร์ 8-9

รับ Transcript ทุกประเภท บริการตรวจสอบผลการเรียน และแจ้งคาดว่าจะจบการศึกษา

ext. 178


ตำแหน่งผู้ชำนาญการ ทางด้านระเบียนการศึกษา
E-Mail : somnuk.kit@dpu.ac.th


ตำแหน่งหัวหน้าแผนก
E-Mail : mai.kha@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนการศึกษา
E-Mail : suwan.son@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนการศึกษา
E-Mail : sirikanlayavarun.thd@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนการศึกษา
E- Mail : jirdjan.piy@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนการศึกษา
E- Mail : siriporn.lam@dpu.ac.th

 

 

สถิติเข้าชม Website

visitor counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)