แผนกระเบียนประวัติ

งานบริการระดับปริญญาตรี เคาน์เตอร์ 1-3

 รับบัตรนักศึกษา และส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่

ext. 534


ตำแหน่งหัวหน้าแผนก
E-Mail : busayamas.cha@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนประวิติ
E-Mail : dujvassa.boo@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนประวิติ
E-Mail : chiraporn.onh@dpu.ac.th


เจ้าหน้าที่แผนกระเบียนประวิติ
E-Mail : nantana.opa@dpu.ac.th

 

 

สถิติเข้าชม Website

hit counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)