ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : เมื่อท่านตรวจสอบรายชื่อแล้วมีตัวสะกดคำผิดกรุณาแจ้งที่นี่คะ 


 

 

      กรุณาทำขั้นตอนดังต่อไปนี้ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเทอม 2/2560 เป็นเทอมสุดท้าย เกรดออกครบทุกตัว GPA สะสม  2.00 ขึ้นไป กรุณาทำขั้นตอนขอจบหลักสูตร (ยืนยันการจบ) ที่ศูนย์บริการนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาฉบับ รอสภาอนุมัติ เพื่อนำไปใช้สมัครงาน (ชั่วคราว) ก่อนได้ และในระหว่างนี้ทางฝ่ายทะเบียนการศึกษา ทำการประมวลผลและรวบรวมรายชื่อ ตรวจคำสะกดชื่อ-นามสกุล ของประกาศจบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน 

 

***Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2561***


 

 

สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

*** Update วันที่  16 พฤษภาคม  2561 ***