แผนกธุรการ

งานบริการระดับปริญญาตรี เคาน์เตอร์ 4-6

รับคำร้องทุกประเภท

ext. 179, 509


เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
E-Mail : jutamas.kot@dpu.ac.th

 


พนักงานแผนกธุรการ
Email : chanpen.cha @dpu.ac.th

 

 

สถิติเข้าชม Website

website counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)