การเปิดทำการครั้งใหม่ของบริษัทจำลอง

เปิดเทอมใหม่กับทีมชุดใหม่  บริษัทจำลอง 1/2554

บริษัทจำลอง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จะเปิดทำการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

 

โดยในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนทีมปฏิบัติงานของนักศึกษาชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่  ในภาคเรียนที่ 1/2554

แต่ยังคงความเข้มข้นไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีเช่นเคย  พร้อมที่จะ "มุ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง"

 

สามารถติตต่อเราได้ที่  :  02-954-7300  ต่อ  311    (ตั้งแต่วันเปิดทำการเป็นต้นไป)

รายการข่าวทั้งหมด